Privatumo politika

UAB „Agroratas“ 

Interneto svetainės privatumo taisyklės

Šiose interneto svetainės privatumo taisyklėse (toliau – Taisyklės) pateikiama informacija, kaip bus renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti interneto svetainėje www.agroratas.lt (toliau – Interneto svetainė), socialinių tinklų paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu arba perdavus mums tiesiogiai. Šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Agroratas“, juridinio asmens kodas 304168009 (toliau – mes arba Duomenų valdytojas).

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 

 1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

SUTARČIŲ SUDARYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefonas, pašto kodas ar elektroninis paštas, informacija apie poreikius, prekės/ paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ ar paslaugos, kaina, prekių pristatymo adresas ir kiti duomenys būtini sutarties sudarymui ir vykdymui) bus tvarkomi siekiant sudaryti su Jumis prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ar kitokią sutartį, taip pat suteikti paslaugas, atlikti skolininkų rizikos vertinimą.

Naudojantis mūsų suteiktais prietaisais, turinčiais GPR įrenginius, taip pat bus renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys (tokiu atveju informaciją apie duomenų tvarkymą pateiksime atskirai).

Pirkimo – pardavimo ir kitokių sutarčių su sudarymo, vykdymo ir kontrolės, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, Duomenų valdytojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais iš kitų asmenų, teisėtai tvarkančių pirkėjo duomenis (VĮ Registrų centras, Centrinė hipotekos įstaiga, lizingo bendrovės, bankai, draudimo įmonės, UAB „Creditinfo Lietuva“), Duomenų valdytojas gali tiesiogiai gauti, tikslinti ir kitaip tvarkyti savo pirkėjų asmens duomenis.

Klientui išreiškus pasirinkimą, jo duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys) Duomenų valdytojas 3 mėnesių laikotarpį tvarkys ir perduos UAB „Creditinfo Lietuva”, kodas 111689163 siekiant suteikti  klientui kredito limitą ir mokėjimo atidėjimą, tam, kad galėtų pateikti pasiūlymą dėl žemės ūkio technikos remonto ir techninės priežiūros paslaugų teikimo bei atsarginių dalių tiekimo sutarties sudarymo. Sudarius sutartį, kliento duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo. Šie duomenys bus tvarkomi mokumo nustatymo ir sutarties sudarymo tikslu ir teisiniu pagrindu.

Pagrindai: (i) sutartis; (ii) teisinė prievolė; (iii) teisėtas interesas (atgauti skolas, valdyti riziką).

 

KONTAKTAI IR KOMUNIKACIJA

Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, klausimai ir kita informacija, kurią Jūs patys pateiksite) tvarkysime siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ir suteikti informaciją. Jūsų duomenis mes gauname, kad užduodate klausimus pasinaudodami forma šioje interneto svetainėje, užpildote registracijos formą, pateikiate užklausas ir komentarus per socialinių tinklų paskiras, dalyvaujate apklausose, taip pat skambindami mums ir pateikdami informaciją pokalbio metu.

Pagrindas: sutikimas.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, ūkio/įmonės tipas, ūkio dydis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, informacija apie Jus dominančias naujienas) tvarkysime siekdami Jus informuoti apie mūsų ir mūsų partnerių platinamas prekes ir teikiamas paslaugas bei suteikti kitą aktualią informaciją. Rinkodarą iš mūsų gausite, jei užsisakysite mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją. Tai pat jei lankydamiesi mūsų organizuojamuose renginiuose užpildote mūsų pateiktas anketas.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Pagrindai: (i) sutikimas; (ii) teisėtas interesas (informacijos teikimas esamiems klientams).

 

SLAPUKAI IR KITI AUTOMATIŠKAI RENKAMI DUOMENYS

Siekdami sužinoti kaip naudojate mūsų interneto svetaine, mes galime rinkti šią informaciją: įrenginio informacija, t. y. IP adresas, naršyklė, kuria naudojatės, Jūsų sesijos mūsų svetainėje naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, labiausiai dominantis turinys ir bet kokia informacija surinkta slapukų pagalba, vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Išsami informacija apie slapukų veikimą pateikiama šių Taisyklių 6 skyriuje „Slapukai, signalai ir panašios technologijos“.

Pagrindai: (i) sutikimas; (ii) teisėtas interesas (sužinoti, kaip lankytojai naudoja mūsų Interneto svetainės paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas).

 

KANDIDATŲ ATRANKA

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis (vardas, pavadė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, miestas, išsilavinimas, darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimo duomenys, pageidaujama pozicija, rekomendacijos, testų rezultatai, įvertinimai, kvalifikacija, profesiniai įgūdžiai, asmeninės savybės ir kita informacija, kurią pateiksite) siekdami atlikti darbuotojų atranką. Kandidatuodami į darbo pozicijas neteikite perteklinės informacijos, kuri nėra reikalaujama.

Pagrindas: sutikimas, kurį išreiškiate kandidatuodami į darbo poziciją.

 

TEISIŲ IR INTERESŲ GYNYBA

Siekdami apginti savo teisėtus interesus ir teises, atsakydami į pareikštus į ieškinius ar pretenzijas, o taip pat ir patys tokius teikdami, mes galime tvarkyti Jūsų duomenis susijusius su sudarytomis sutartimis, jų vykdymu, teikiamomis paslaugomis bei kitus duomenis numatytus šiose Taisyklėse.

Pagrindai: teisėtas interesas.

 

 1. Duomenų perdavimas

Mes perduosime Jūsų asmens duomenis:

 • Teisininkams, kurių teikiamoms teisinėms paslaugos yra būtini Jūsų asmens duomenys;
 • Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, atlieka rizikos, kreditingumo vertinimą;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/renginius;
 • Susijusioms įmonėms valdymo, apskaitos, klientų aptarnavimo ir kitais tikslais;
 • Skolų išieškojimo bendrovei UAB „Creditinfo Lietuva“, įmonės kodas 111689163, kai klientas neįvykdo finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų, taip pat, prieš tai informavus klientą įstatymų nustatyta tvarka, jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
 • Pirkėjo pasirinktiems bankams, lizingo bendrovėms, kreditingumo rizikos vertinimo įmonėms („Swedbank“, AB, kodas 112029651; AB SEB bankas, 112021238; AB Šiaulių bankas, kodas 112025254; UAB Medicinos bankas, kodas 112027077; UAB „Creditinfo Lietuva”, kodas 111689163; SIA „UniCredit Leasing” Lietuvos filialas, kodas 302629475) siekiant padėti pirkėjui gauti paskolą / lizingą naujos arba naudotos technikos įsigijimui;
 • Valstybinėms institucijoms, pvz. teismams, policijai, VMI, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą;
 • Socialiniams tinklams (kai patys juose pasirenkate pateikti savo asmens duomenis);
 • Kitoms įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu: IT paslaugų teikėjai, kurie aptarnauja mūsų duomenų bazes ir programinę įrangą, auditoriai, kurie vykdo mūsų veiklos patikrinimą, kurio metu yra būtina pasiekti ir Jūsų duomenis, rinkodaros paslaugų įmonės, kurios padeda siųsti Jums naujienlaiškius ir kitą informaciją;
 • Atsakingai parinktiems verslo partneriams (pristatymas, rinkodara): DPD Lietuva, Starflix, SMS marketingas, Softera, Go ERP, Lietuvos paštas.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

 

 1. Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Perduodami asmens duomenis į tokias trečiąsias šalis mes remsimės:

 • Sutartimi (jei reikia užsakyti prekes iš gamintojo, taikyti prekėms kokybės garantiją, konsultuoti su gamintojo produktais, detalėmis ir paslaugomis susijusiais klausimais).
 • Aiškiai išreikštu Jūsų sutikimu;
 • Su duomenų gavėju pasirašyta sutartimi, kuri yra paremta Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Standartines sutarties sąlygas galite rasti internete, adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087;
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomomis įmonėms privalomomis taisyklėmis.
 • Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, kai gavėjas yra įsikūręs šalyje dėl kurios duomenų apsaugos lygio yra priimtas šis sprendimas;
 • Leidimu iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 

 1. Duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos dienos.
Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ar kitos sutartys ir jų duomenys 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
Rinkodarai naudojami asmens duomenys 3 metai nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje arba sutikimo tiesioginei rinkodarai davimo dienos. Klientų neprieštaravusių gauti rinkodarą duomenys tvarkomi 5 metus nuo paskutinio pirkimo.
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir pateikus sutikimą, duomenys anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.
Jūsų pateikti klausimai ir susirašinėjimas Šie duomenys pašalinami nedelsiant, kai jie tampa nebeaktualūs, bet kokiu atveju šiuos duomenis saugosime ne ilgiau nei 24 mėnesius.
Kandidatų asmens duomenys Pasibaigus atrankai kandidatų asmens duomenys saugomi 1 metus. Ilgiau duomenys saugomi ir tvarkomi siekiant pasiūlyti vietą į atsilaisvinusią darbo poziciją tik su kandidato sutikimu.


Jūsų teisės

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 69609285, parašę mums šiuo adresu [email protected] arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

 

 1. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų Interneto svetainėje:

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
 CookieConsent,

 

1 m

 

slapukai reikalingi būtinam internetinio puslapio veikimui užtikrinti, be kurio internetinis puslapis tiesiog neveiktų
_ga,

_gat, _gid,

2 metus

Sesijos metu

Slapukai, leidžiantys analizuoti statistinius duomenis, kaip kad Jūsų patirtį naršant mūsų puslapyje
collect Sesijos metu

 

Google Analytics  slapukai, leidžiantys fiksuoti svetainės lankytojo veiksmus bei patirtį svetainėje

Savo pasirinkimą dėl Interneto svetainėje naudojamų slapukų (sutikti ar nesutikti) galite išreikšti pirmą kartą prisijungę prie Interneto svetainės. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

 

 1. Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, kurią būtina nurodyti registruojantis svetainėje, ar kontaktinių duomenų, jei norite, kad su Jumis susisiektume, formoje), tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums sudaryti galimybės įsigyti mūsų prekes internetu, su Jumis susisiekti, sudaryti sutartis ar suteikti mūsų paslaugas.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

Kitos interneto svetainės, kurios gali būti pasiekiamos per šį puslapį ar kurių savybės ir funkcionalumai buvo įtraukti į interneto paslaugas turi savo privatumo politiką ir praktiką. Tiekėjai bei verslo partneriai taip pat turi savo privatumo politikas ir praktikas. Raginame susipažinti su visų trečiųjų šalių pateiktais privatumo pareiškimais, prieš pateikiant jiems informaciją arba pasinaudojant pasiūlymu ar reklama.

Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

 

Susisiekite su mumis

UAB „Agroratas“ duomenų apsaugos klausimais kreipkitės

El. p.: [email protected]

Tel.: +370 696 09285

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2019-10-03.